Anasayfa>Business English (İş İngilizcesi)                                                                 www.englishingilizce.com

   

                                                                                                                          

RESOURCES FOR BUSINESS ENGLISH -  İŞ İNGİLİZCESİ İÇİN KAYNAKLAR

 

     . Slogans of Some Brands (Bazı Ticari Markalardan Sloganlar)

 

     . An explanatory article about Turkish cuisine from the encyclopaedia of Wikipedia  

 

     . Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik 2006 Resmi Raporu (Başbakanlık Hazine

           Müsteşarlığı'nın hazırladığı resmi rapor. Türkçe ve İngilizce metinler yan yana,    

           buyrun bakalım:)

  . Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 2006 Faaliyet Raporu (Annual Report)

                                                                                      (Türkçe ve İngilizce metinler yan yana)

    

     . http://www.tulomsas.com.tr/ (Gerçek İhale Duyurusu Örnekleri; cümle cümle

                                                                    Türkçe-İngilizce)

 

     . Yüksek lisans tezlerinin konuları ve anahtar kelimelerinden oluşan, Gıda sektöründe

                                        kullanılabilecek çok sayıda terim ve kelimenin Türkçe ve İngilizcesi

 

     . http://www.tasteofturkey.com (Gıda sektörünün farklı kollarından birçok kelimenin

                                 Türkçe ve İngilizcesi yan yana. Ayrıca turizm amaçlı olarak, halıcılık, el  

                                 sanatları gibi başka iş sahalarından kelimeler de mevcut)

 

     . Kurumsal bir şirketin (Turcas Petrol) faaliyet raporlarından (annual reports) hareketle,

                           bir şirketin yönetimsel, mali vs. yapısı ile ilgili Türkçe-İngilizce yan yana   

                           metinler ve tabiki çok sayıda terim

 

     . İlginç bir makale: İnsan kaynakları yönetiminde yeni kavramlar (Dr. Fahri Karakaş)

  . Detailed information on the USA education, business, government, visa and tourism

                                                         

     . Useful Videos (Yararlı Videolar) 

   

  .  Ünvanlar ("title") değişiyor (makale)

   

 Glossaries and Terms: (SÖZLÜKÇELER VE TERİMLER)

 

     .Dictionary of Academic Terms-Akademik Terimler

        (Akademi dünyasının yanısıra öğrenciler için de oldukça

         yararlı) 

 

     .Pazarlama ve Satış Terimleri (TE ve Türkçe açıklama)      

 

 

   .Proje Yönetimi Terimleri (ET)

 

 

      .Proje Yönetimi Lugatçesi (TE ve Türkçe açıklamalar)

 

   

      .Uluslararası Terimler Sözlüğü (English-Turkish) 

 

   

     .EU Dictionary ET-Avrupa Birliği Terimleri Sözlükçesi (Avrupa Birliği Genel

                              Sekreterliğince hazırlanmış resmi bir çalışma; ET-An official work by the

                              Secretariat General for the European Union; English-Turkish) 

 

 

     .Glossary of Mathematics (a large glossary of mathematics-geniş bir matematik

                                                       terimleri sözlüğü) 

 

    

     .İnsan Kaynakları Yönetimi Sözlükçesi (TE ve Türkçe açıklama)

 

 

 

 

Useful Links: (YararlI Linkler)

 

   . www.alomaliye.com (Türkiye'nin Önde Gelen Muhasebe, Mevzuat ve Ekonomi Sitesi,

                                             12000'den Fazla Tasnifli Mevzuat, Kanun, Tebliğ, Yönetmelik,

                                             Genelge, Mesleki Makaleler)

 

   .http:/www.sigortacigazetesi.com.tr 

 

   . www.bankaciyiz.biz (Bankacıların buluştuğu büyük bir platform)

   .http://rcbadoor.com (Prof. Dr. İsmet Barutçugil'in iş dünyası ile ilgili eğitim ve

                                                danışmanlık  [training & consulting] makalelerinin bulunduğu 

                                                kaliteli içeriği olan bir site)

 

    . http://www.kimyaturk.net (Kimya ile şu veya bu şekilde ilgili olan gıda, tekstil, tıp,  

                                                 sanayi vs. gibi farklı sektörlerden herkesin ilgisini çekebilecek,

                                                 nitelikli içeriğe sahip bir site)

  . www.proz.com              (Translators & translator resources)

 

 

 

  

 

 

  FOR ADVANCED LEVEL - İLERİ DÜZEY KAYNAKLAR

 

                                                                                                    

     "Only Selected Resources"-"Sadece Seçme Kaynaklar"                                                To Be Continued...