Anasayfa>İngilizce Türkçe sözlükler-Sözlükçeler--Terimler/English Turkish Dictionaries-Glossaries-Terms                                                                www.englishingilizce.com

   

 

DICTIONARIES (SÖZLÜKLER)

  Online:

  http://www.seslisozluk.com (Özellikle İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce sözlük

                                                          konusunda internetteki en geniş arşivlerden)

  http://www.zargan.com/ (a treasure of terms-terimlerden oluşan bir hazine)

  http://www.rhymezone.com (especially for technical aspects of words-özellikle kelimelerin

                                                          teknik nitelikleri aktarılmakta)

  www.answers.com (it is not only a dictionary but a decent encyclopedia as well-yalnızca bir

                                        sözlük  değil, aynı zamanda, bir ansiklopedi)

 

  Editor’s choice (online dictionaries): (Editörün seçimi)

  http://www.websters-online-dictionary.com (a multiple and large dictionary with pictures,

             terms, different languages etc-çok yönlü ve geniş bir sözlük, resimler, farklı diller vs.)

  www.dictionary.com (will provide you with a wide variety of example sentences, quotes

                                          etc.- geniş Bir yelpazede, örnek cümleler, alıntılar vb. bulacaksınız)

  www.babylon.com (With one click you'll find the word, on almost any platform / Aradığınız

                                       kelime, çok sayıda kaynak sözlük ile çok farklı platformlarda [word,

                                       explorer vb.] bir tık'la önünüze gelmekte)

  www.onelook.com (Searching many sort of dictionaries / Çok farklı birçok sözlüğü

                                       taramakta)

  Bilgisayarınıza Yükleyebileceğiniz Sözlükler (Offline):

 English Fast Dictionary (Yaklaşık 400,000 [iyi bir rakam] kelime içeren sözlük E-T ve T-E

                                      olarak çalışabilmekte, Türkçe kelime ararken Caps Lock açık olmalı)

 Everest Dictionary (With 37 languages and a huge database of vocabulary,  

                                     able to search on different languages at a time, speech engine for

                                     English words, search history and so on)

  WordWeb                (English-English dictionary with example sentences, synonyms,

                                    antonyms, 150.000 root words)

 

GLOSSARIES (SÖZLÜKÇELER)

  http://www.yde.yildiz.edu.tr/tts/intro-tts-dizinler.htm (Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 

                                            Terim ve Sözcükler Dizini, farklı dillerden Türkçe'ye ve Türkçe'den

                                            hedef dillere, terimlerin karşılıklarını içeren çok geniş bir liste)

  1- http://www.lib.gazi.edu.tr/sosinga.html

  2- http://www.lib.gazi.edu.tr/sostura.html (Gazi Üniversitesi'nden çok sayıda terimin

                                                                karşılığı; İngilizce-Türkçe [1] ve Türkçe-İngilizce [2])

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                       To Be Continued...İngilizce Türkçe sözlükler-Türkçe İngilizce sözlükler