Anasayfa>İngilizce Özel Derslerim Hakkında                                                                                                                           www.englishingilizce.com

   

 

 

İngilizce "Özel" Derslerim Neden Farklı?

 

    Dilerseniz programlarımdan genel olarak söz edeyim. Derslerimdeki öncelikli hedefim dili, öğrencimde uzun temelli bir birikim ve alışkanlıklar (öğrenme ve uygulama alışkanlıkları) kazandıracak biçimde öğretmektir. Başka bir deyişle öğrencime İngilizce bakımından organik bir temel kazandırıp o temelin, kendi kendini geliştirmesi amacımdır. İngilizce gramer (dilbilgisi) açısından dünyanın en kolay öğrenilebilecek, gelişmiş, dillerinden biridir. Ama diğer bazı etmenler dolayısıyla, öğrenim açısından kolay kolay sınır çizilemeyecek bir dildir. Bunların en başında geleni de içerdiği kelime sayısıdır; dünyada bu alanda birincidir! Yani İngilizcenin temelini sağlam (kendi ifademle, "organik") bir şekilde edindiğinizde, onu ne kadar geliştireceğiniz (ya da onun sizi:) size kalmıştır.

   Ders süresince, benim şahsen yıllar içerisinde elemelerle oluşturduğum (ve gelişimini sürekli sürdüren) çok farklı kaynaklardan (gerek kağıt üzerinde gerekse dijital [sayısal]), değerli materyaller öğrencimin olmaktadır. Bunun dışında da öğrencimin talepleri ve ilerleyişi de göz önünde bulundurularak sürekli bir kaynak taraması, yine dersler boyunca söz konusudur. Ders işleyiş sistemim esnek bir yapıya sahip olup -farklı faktörler göz önünde bulundurulmakla birlikte- genel anlamda öğrencim açısından mümkün olan en hızlı (ama sağlıklı) bir biçimde seyretmektedir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki çok kısa sürede çok şey kazandıran bir öğretmen olarak tanınırım (övünmek gibi olmasın:). "Dili aşılama" amaçlı ders sürecimizde, gerekli ek donanımlar da göz ardı edilmemektedir. Örneğin, öğrencimin İngilizce ile ilgili olarak internet konusunda (varsa) eksikleri giderilerek bu konuda da her türlü destek sağlanmaktadır.

 

   Öğrenimin ne kadar süreceği konusunda süre garantisi vermemekle birlikte (ki bu tür garantileri mantıklı bulmuyor, genellikle de "ticari" kaygılarla oluşturulduklarını düşünüyorum (sonuç itibariyle baktığınızda "ilgili öğretici kaynak [okul, dersane vs.]", parasını kazanmakta; kaybeden ise öğrenci olmaktadır, ayrıca bkz: "İngilizceyi öğrenmem ne kadar sürer?"), "öğrencinin talebince belirlenecek hedefe ulaşılabilecek en kısa süre" garantisini vermekteyim. Çünkü bu, uyguladığım sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani hız sizin ilerleyişinize göre azalır ya da artar. Daha da  önemlisi, öğretim sistemimin çok yönlü olması (gramer, reading, writing, listening ve speaking'i aynı anda  içermesi)  dolayısıyla, öğrenci öğrendiklerini ilk derslerden itibaren yaşantısında uygulayabilmektedir ki bu da hem öğrencinin öğrendiklerini kalıcı kılmakta hem de yaptığı yatırımın semeresini ilk günlerden itibaren toplamasını sağlamaktadır. Fikir vermek açısından bir değerlendirme yaparsak, öğrencilerimin yaklaşık %60'ı ile "haftada (yalnızca) birkaç saat" ders yapmaktayız. Ve yine öğrencilerimin büyük çoğunluğu kadarı ("sıfırdan" başlamayan hemen tüm öğrencilerim), 2-4 ay içerisinde, rahatlıkla yurtdışına çıkabilecek seviyeye gelmektedir (yani yalnızca gramerde değil; reading, writing, listening ve speaking'te sorunlarını çözmekteler). Öğrencilerimin büyük çoğunluğu iş dünyasından olduğu için ben de şahsen yoğun bir program uygulamamaları, bu işi zamana yaymaları görüşündeyim. Çünkü iş hayatının yoğunluğu ile İngilizce öğrenimini birlikte götürmenin kaçınılmaz zorlukları vardır. Üniversite veya lise öğrencileri için ise dil öğrenimi çok çok daha kolay olup yoğun bir programla çok daha kısa sürelerde çözülebilir. Çünkü ellerinde çok daha fazla zaman vardır.  Gerçekten de özellikle ortaöğrenim seviyesindeki öğrencilerim (yine haftada birkaç saat ders alarak) birkaç ay içerisinde, okullarında derece yapacak seviyelere gelmekteler. Benim herkes için önerim haftalık 3-8 saat arası ders alınmasıdır (bu aralık'tan ne az'ı ne de fazlası, özel ders bağlamında tabii).  Ders saati sayısı açısından düşünüldüğünde öğrencilerimin %70 kadarı ile toplamda 10-50 saatte hedefimize ulaşmaktayız. Daha önce İngilizce ile ilgili hiçbir eğitim almamış öğrencilerde bu süre, doğal olarak, uzamaktadır (Almanca veya Fransızca gibi, İngilizce ile birçok benzerlik taşıyan bir dilin uzun süreli eğitimini almış kişiler bunun dışındadır). Öte yandan 3-5 saatte kabul edilir düzeyde konuşturduğum öğrencilerim de olmakta ama "öğrenme hızı" konusu çok faktörlü bir konu olup -kullanılan metot ve ders veren hocadan sonra- en önemli faktör, öğrencinin o an'a kadarki dil tercrübesidir.

 

   Biraz da kendimden bahsedeyim. 1998 yılında Fatih Üniversitesi Hazırlık Okulu'nu genel ortalamada birinci olarak bitirdim. Asıl bölümüm History-Tarih (Fatih Üniversitesi-burslu) idi. Bunun dışında, İngiliz Dili'nden yan dal olarak dersler aldım. Bölümümü çok iyi bir dereceyle bitirmemin ardından yine Fatih Üniversitesi History bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. İngilizce Özel ders vermeye Lisans eğitim sürecimin ikinci yılından itibaren, iş İngilizcesi dalında dersler vermeye ise yüksek lisans eğitimimle birlikte başladım.  Ayrıca, birçok çeviri çalışmasında yer aldım. Örneğin, dünyaca ünlü yazarların makalelerinden oluşan World Historians and Their Critics adlı çalışmayı Türkçe'ye kazandırdım. Ve yine, Charles White'ın Three Years in Constantinople adlı şah eser çalışmasının 1. cildini tercüme ettim (toplam 3 cilttir; kalan iki cildi ise kağıt üzerinde bile anlaştığımız yayınevinin daha sonra sergilemeye başladığı ciddiyetsizliği [en hafif ifadeyle] dolayısıyla, anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmek zorunda kalarak çeviriyi devam ettirmedim (çevirinin ne denli önem ve özen isteyen bir iş olduğunu hala kavrayamayan yayınevleri ne yazık ki mevcut, farklı tecrübelerle sabittir ve yine maalesef bunlar azımsanmayacak sayıda..., neyse bu konuyu hiç açmayalım:). Söz konusu iki çalışma da farklı yayınevlerinden "yayınlanabilme" açısından tam not almakla birlikte (ki bu konuya ilişkin e-postaları elimde tutmaktayım), görüştüğüm yayınevlerinin, eserin telif ücretinin yüksek olacağını düşünmeleri vs. gibi nedenlerle henüz yayınlanmamıştır. Bu konuda tekliflere açığım..

  

   Bir ölçüt oluşturabilir düşüncesiyle, girmiş olduğum bazı sınavlardan da söz edecek olursak 2004 Mayıs KPDS'den 95 aldım. 1998 ÖYS'de Türkçe'de iki yanlışım vardı, diğerleri doğruydu (63 soruda). Sosyal bölümünde ise 65 netim vardı (72 soruda). 2003-2004 eğitim öğretim yılında Cennet Otelcilik ve Turizm Anadolu Meslek Lisesi Hazırlık Okulu'nda İngilizce öğretmenliği görevimi yerine getirdim. Bunun dışında da değişik okul ve dersanelerde görev aldıktan sonra profesyonel olarak "özel ders" vermeye karar verdim.

   Önemli bir not, sitemden de anlaşılacağı üzere, birincil alanım olarak özel ders vermekteyim; birçok meslektaşım gibi bu işi ek bir uğraş olarak sürdürmekte değilim.  Bu konuda gerçekten iddialı olduğumu belirtmeme gerek yok sanırım. Ayrıca, bu bağlamda, "benim derslerime özgü" şeklinde nitelelendirebileceğim en önemli konulardan biri de derslerim sırasında öğrencimin işi, okulu vb. ile ilgili öğrencim için önemli döküman, toplantı, görüşme vs. gibi meselelerde de (öğrencimin talepleri doğrultusunda) sürekli olarak  etkileşim içerisinde olmamız. Yani bunlar da diğer konular gibi derslerimizin birebir konusu olmakta. Dahası, öğrencimin ilgili olduğu alanı birinci derecede göz önünde bulundurarak ders programının başından sonuna dek, o alana doğrudan katkı sağlayıcı ekleri programıma yerleştirmekteyim. "Alan'a" veya "sektöre özgü" tanımı bu noktada uygun düşecektir. Örneğin, ilgili alan tekstil ise üzerinde duracağımız kelimelerin önemli bir kısmını da bu alanda kullanılan kelimeler oluşturacaktır. Bir yandan da öğrencimin ilgili olduğu konularda güncel taramalarımı sürdürmekte, yani onu "up to date" tutmaktayım. Bir taşla iki kuş vurmaktayız kısacası.

    Bir diğer nokta, özellikle "iş İngilizcesi" dalında kullandığım materyaller ve metotların yanısıra bu konudaki deneyimim dolayısıyla da iş dünyası, metotlarımı en etkili bir şekilde kanıtlayabildiğim İngilizce özel ders alanlarından birini oluşturmaktadır. Lise, ortaokul vs. gibi daha küçük çaptaki çalışmalarımda ise, belirttiğim üzere, öğrencime kısa sürede okulunda, dersanesinde vs. tavan yaptırmaktayım:) Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Bahçeşehir, Esenyurt ve yakınları yoğunluklu olmak üzere, iş dünyasının çok farklı konumlarından ve birçok saygın kuruluşundan çok sayıda öğrencim olmuştur (her ne kadar öğrenci yelpazem anaokuluna kadar uzansa da ağırlık iş dünyasındadır). Talep üzerine (öğrencimin izni ile) doğrudan referans da verebilirim. Başlıca ders verdiğim semtler kabaca şu şekilde sıralanmaktadır.

   Bu bölgelere uzak düşüyorsanız eğer "distant education (internet üzerinden, uzaktan eğitim)" yoluyla yapacağımız derslerle aynı başarıyı %100 garanti etmekteyim. Yılların tecrübesiyle sabittir ki İngilizce dersin yüz yüze veya internet üzerinden yapılması günümüzde artık önemli değildir; önemli olan, hocanın "İngilizce özel ders" tecrübesi ve kullandığı tekniklerdir. Hatta internette her şeyin elinizin altında olması (sözlükler, Google images, business materials vs. ) gibi bir avantajınız vardır.

 

 

Mustafa AKAGÜNDÜZ-English Language Instructor

 

Beylikdüzü () Istanbul () Turkey

 

 

Mustafa Hoca İstanbul'un yanısıra Türkiye'nin tüm illerinde ve hatta yurtdışında derslerine devam etmektedir.

 

 

İngilizce özel ders ne kadar sürer, özel ders teknikleri. İngilizce öğretimi. İngilizce özel ders yabancı hoca, İngilizce dil okulu yurtdışı. İngilizce dil kursu yurtdışı, İngilizce dil okulları yurtdışı, İngilizce dil kursları yurtdışı. İngilizce dil okulları Amerika. İngilizce dil okulları İngiltere, İngilizce öğretiminde hatalar, İngilizce kelime öğrenme teknikleri. İngilizce özel hoca, İngilizce kursları İstanbul. denizcilik İngilizcesi kursu, İngiltere aile birleşimi İngilizce özel ders.  speaking English, İş İngilizcesi kursu, kolay İngilizce öğrenme.  English for business. İngilizce hazırlık kursu, yabancı dil kursu, İş İngilizcesi özel ders. Toefl özel ders, Kpds. özel ders, Üds özel ders. İngilizce öğretmeni ilanları, Çocuklar için İngilizce, kurumsal İngilizce. business English vocabulary. özel ingilizce öğretmeni İstanbul, İngilizce konuşma kursu, işyerinde İngilizce. Turkish speaking lessons, Şirkette İngilizce İstanbul. En iyi İngilizce kursu İstanbul. İngilizce özel ders ilanları. yabancı dil okulu, işyerinde İngilizce kursu, ticari İngilizce kursu. bire bir İngilizce, İngilizce ders verenler. İngilizce eğitimi yeterlilik sınavı.