Anasayfa>İngilizce Öğrenmek Nasıl Bir Yatırımdır?                                             www.englishingilizce.com

 

   

  Dil öğrenimine başlarken kaçınılmazlardan olan “o dili öğrenmenin maddi ve manevi getirileri” konusunu şöyle bir ele alalım; alalım da bir kez daha harlansın İngilizce öğrenme arzumuzun ateşi. Elbette ki İngilizce söz konusu olduğunda zor olmasa gerek, çevremize ve geleceğe bir bakış atıp iyi niyetli olasılıkları bir bir tartmak.

  Günümüzde uzmanlaşma olgusu, olmazsa olmazlardan. Hangi alanda ihtisas yaparsak yapalım İngilizce’nin size büyük açılımlar sağlayacağı bir gerçek. Özellikle de bilişim, (uluslar arası) politika vb. gibi ivmesi sürekli yükselişte olan alanlarda amaca ulaşmada en etkin ve hızlı yollardan birisi de İngilizce’den geçmektedir. Dahası, çağdaş dünyada özellikle bazı alanlarda farklı gereksinimler dolayısıyla giderek yükselen “bir'den çok dil öğrenme” trendinde İngilizce’yi öğrenmiş olmak kişiye çok büyük avantajlar sunacaktır. Zira İngilizce, kökeni itibariyle özellikle Almanca ile önemli oranda dilbilgisi ve kelime bağlantılarına sahip olmasının yanı sıra tarihi yönüyle bilhassa Fransızca ile (özellikle kelime alışverişi temelinde) ve son olarak, yine özellikle kelime geçişleri anlamında Latince ile ve İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce ile de kayda değer yakınlıklar taşımaktadır. Bahsettiğimiz dillerin dünyada ne oranda konuşulduğunu da hesaba katabiliriz. İngilizce’nin bir dil olarak dünyadaki yaygınlığı dolayısıyla düşünülebilecek yararlarını da eklemek gerek. Farklı ülkelerde yaşam veya turizm tasarımı bir yana, dünyanın halihazırdaki ve geçmişteki kültürünü kavramak bağlamında da İngilizce birçok kapılar açacaktır. 

  

  Ülkemiz açısından ele alacak olursak, hele hele eğitim kurumunun şu anki panoraması perspektifinden değerlendirildiğinde, İngilizce’nin ne denli geçerli bir yatırım olduğu gözler önüne serilecektir. Dünya “bilginin önderliğinde” öylesine hızlı değişiyor ki bu değişime ayak uydurmak ve hatta değişime yön vermek birtakım “bilgi alanlarında” tohumlar ekip tecrübe biçmeyi şart kılıyor. Gerçekten de diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de örneğin “İngilizce” ve “bilişim” bilgi alanlarına, giderek artan bir hızda yatırımlar yapılmakta. Ülkemizin “Avrupa Birliği” ve genel olarak “turizm” projelerinin geleceğe tuttuğu ışık da bu yönde fazlasıyla sinyal vermektedir.

 

 

 

  Tüm bunlar bir yana, birey olarak en az bir dil daha öğrenmenin nice yararları vardır. Bu, adeta farklı bir dünyayı tanımak gibidir. Kişinin birçok açıdan ufuk çizgisini genişleteceği tartışılmazdır.. İngilizce’yle bilimde, sporda, sanatta vb. birçok alanda bilginin daha doğrusu olgunun kaynağına ilk elden erişmek mümkündür. Gerektiği gibi kullanıldığında, kişinin öz güvenine de güçlü mü güçlü bir halka daha demektir ikinci bir dil. Sosyalleşme açısından düşünüldüğünde de yine İngilizce’nin ne gibi fırsatları bünyesinde barındırdığı aşikardır. Bu niteliklere bir de İngilizce’nin, öğrenilebilecek en kolay, en pratik dillerden biri olma özelliğini eklemek gerek.

 

 

Mustafa AKAGÜNDÜZ-English Language Instructor

Beylikdüzü /Istanbul/Turkey