Anasayfa>Business English>Dictionary of Academic Terms                             www.englishingilizce.com

   

 

A

B

1

 

Academic Personnel

 

Akademik Çalışanlar

2

 

Academic Calendar

 

Akademik Takvim

3

 

Academic Rules and Regulations (Graduate Program)

 

Akademik Kurallar ve Yönetmelikler (Lisansüstü Programı)

4

 

Academic Rules and Regulations (Undergraduate Program)

 

Akademik Kurallar ve Yönetmelikler (Lisans Programı)

5

 

Academic Rules and Regulations (Vocational School of Higher Education)

 

Akademik Kurallar ve Yönetmelikler (Meslek Yüksek Okulu)

6

 

Academic Rules and Regulations Concerning Undergraduate Period of Study, Examinations and Assessments

 

Lisans Eğitimine İlişkin Akademik Kurallar ve Düzenlemeler, Sınavlar ve Değerlendirmeler

7

 

Academic Units

 

Akademik Birimler

8

 

Academic Year

 

Akademik Yıl

9

 

Accommodation Service

 

Öğrenci Konaklama, Barınma Hizmeti

10

 

Acting Head of Construction & Technical Affairs

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

11

 

Acting Secretary General

 

Üniversite Genel Sekreteri

12

 

Add-drop

 

Ders Ekleme-bırakma

13

 

Administration

 

Yönetim

14

 

Administrative Officers

 

Yönetici Personel

15

 

Admission

 

Kabul

16

 

Article

 

Madde

17

 

Artistic Activities

 

Sanatsal Etkinlikler

18

 

Assistant Secretary General

 

Genel Sekreter Yardımcısı

19

 

Assistant to Rector

 

Rektör Danışmanı

20

 

Attendance

 

Devam

21

 

B.ARCH.

 

Mimar Ünvanı

22

 

B.S. Bachelor of Science

 

Lisans Derecesi (Mühendislik)

23

 

Banking and Postal Services

 

Banka ve Postahane Hizmetleri

24

 

Basic Sciences

 

Temel Bilimler

25

 

Bookstore

 

Kitapevi

26

 

Career, Planning and Placement Center

 

Kariyer Planlama ve İş Bulma Merkezi

27

 

Clubs

 

Kulüpler

28

 

Coefficient

 

Katsayı

29

 

Communication with İ.T.Ü.

 

İ.T.Ü. ile İletişim

30

 

Composition

 

Kompozisyon

31

 

Compulsory Courses

 

Zorunlu Dersler

32

 

Computer Center

 

Bilgisayar Merkezi

33

 

Conditions for Award of Bachelor’s Diploma

 

Lisans Diploması için gerekli koşullar

34

 

Conferences

 

Konferanslar

35

 

Contact Address

 

İletişim Adresi

36

 

Continuing Education Center

 

Sürekli Eğitim Merkezi

37

 

Conversations

 

Sohbetler

38

 

Course Grade

 

Ders Notu

39

 

Credit Hour

 

Kredi Saat ..

40

 

Cultural Activities

 

Kültürel Etkinlikler

41

 

Cumulative Grade Point Average (C.G.P.A.)

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

42

 

Curriculum

 

Ders Programı

43

 

Dean of the Faculty of .....

 

....... Fakültesi Dekanı

44

 

Deans

 

Dekanlar

45

 

Deck Department

 

Güverte Bölümü

46

 

Degree Fee

 

Derece Harcı

47

 

Degrees Offered at İ.T.Ü.

 

İ.T.Ü.’de Verilen Dereceler

48

 

Department Chairpersons and Staff

 

Bölüm Başkanları ve Üyeleri

49

 

Department of Aeronautical Engineering

 

Uçak Mühendisliği Bölümü

50

 

Department of Architecture

 

Mimarlık Bölümü

51

 

Department of Chemical Engineering

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

52

 

Department of Chemistry

 

Kimya Bölümü

53

 

Department of Civil Engineering

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

54

 

Department of Computer Engineering

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

55

 

Department of Electrical Engineering

 

Elektrik Mühendisliği Bölümü

56

 

Department of Electronics and Communications Engineering

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

57

 

Department of Engineering Sciences

 

Mühendislik Bilimleri Bölümü

58

 

Department of Environmental Engineering

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

59

 

Department of Fine Arts

 

Güzel Sanatlar Bölümü

60

 

Department of Food Engineering

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

61

 

Department of Geodesy and Photogrammetry

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

62

 

Department of Geological Engineering

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

63

 

Department of Geophysical Engineering

 

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

64

 

Department of Humanities and Social Sciences

 

İnsan ve Toplum Bölümleri Bölümü

65

 

Department of Industrial Design

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

66

 

Department of Industrial Engineering

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

67

 

Department of Management Engineering

 

İşletme Mühendisliği Bölümü

68

 

Department of Mathematics Engineering

 

Mathematik Mühendisliği Bölümü

69

 

Department of Mechanical Engineering

 

Makine Mühendisliği Bölümü

70

 

Department of Metallurgical and Materials Engineering

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

71

 

Department of Meteorological Engineering

 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

72

 

Department of Mining Engineering

 

Maden Mühendisliği Bölümü

73

 

Department of Molecular Biology and Genetics

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

74

 

Department of Naval Architecture

 

Gemi İnşaatı Bölümü

75

 

Department of Ocean Engineering

 

Deniz Teknolojisi Bölümü

76

 

Department of Petroleum and Natural Gas Engineering

 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

77

 

Department of Physical Education and Sports

 

Beden Eğitimi Bölümü

78

 

Department of Physics Engineering

 

Fizik Mühendisliği Bölümü

79

 

Department of Space Engineering

 

Uzay Mühendisliği Bölümü

80

 

Department of Textile Engineering

 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

81

 

Department of Urban and Regional Planning

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

82

 

Dining

 

Yemek Yeme

83

 

Director of Computer Center

 

Bilgi-İşlem Merkezi Müdür

84

 

Director of the Graduate School of ....

 

..... Yüksekokulu Müdürü

85

 

Directors of Graduate Schools

 

Yüksekokul Müdürleri

86

 

Directors of Schools

 

Okul Müdürleri

87

 

Dismissal Through Academic Inadequacy

 

Akademik yetersizlik sonucu uzaklaştırma

88

 

Distance Learning Center

 

Uzaktan Öğretim Merkezi

89

 

Doctoral Program

 

Doktora Programı

90

 

Dormitories

 

Yurtlar

91

 

Double Major

 

Çift Anadal

92

 

Double Major Undergraduate Program

 

Çift Anadal Lisans Program ı

93

 

Elected Members

 

Seçilmiş üyeler

94

 

Elective Courses

 

Seçime Bağlı Dersler

95

 

Engine Department

 

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü

96

 

Entrance Requirements for Freshmen

 

İlk Kayıt İçin Giriş Koşulları

97

 

Entrance Requirements for Graduate Programs

 

Lisansüstü Programlar İçin Giriş Koşulları

98

 

Entrance Requirements for Undergraduate Transfer Students

 

Yatay Geçiş öğrencileri için kabul koşulları

99

 

Errors in Grading

 

Not Vermedeki Hatalar

100

 

Euro-Asia Institute of Earth Sciences

 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

101

 

Examinations and Assessment

 

Sınavlar ve Değerlendirme

102

 

Faculty Members

 

Fakülte Üyeleri

103

 

Faculty Members

 

Öğretim Üyeleri

104

 

Faculty of Aeronautics and Astronautics

 

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

105

 

Faculty of Architecture

 

Mimarlık Fakültesi

106

 

Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

 

Kimya-Metalurji Fakültesi

107

 

Faculty of Civil Engineering

 

İnşaat Fakültesi

108

 

Faculty of Electrical and Electronic Engineering

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

109

 

Faculty of Management

 

İşletme Fakültesi

110

 

Faculty of Mechanical Engineering

 

Makina Fakültesi

111

 

Faculty of Mines

 

Maden Fakültesi

112

 

Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering

 

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

113

 

Faculty of Science and Letters

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

114

 

Fall Semester

 

Güz Dönemi

115

 

Fax Number

 

Faks Numarası

116

 

Fees, Deposits and Other Costs

 

Harçlar, Ön ödeme ve Öteki Ödemeler

117

 

Financial Information

 

Parasal bilgiler

118

 

Food Service

 

Yiyecek Servisi

119

 

Freshmen

 

Birinci Sınıf Öğrencisi

120

 

General Catalog

 

Genel Katalog

121

 

General Information

 

Genel Bilgiler

122

 

Grade Point Averages

 

Not Ortalaması

123

 

Grades

 

Notlar

124

 

Graduate Program with Thesis

 

Tezli Lisansüstü Programı

125

 

Graduate Program without Thesis

 

Tezsiz Lisansüstü Lisans Programı

126

 

Graduate School of Advanced Studies in Music (M.İ.A.M.)

 

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

127

 

Guiding Principles

 

Yol gösterici ilkeler

128

 

Head of Health, Culture & Sports

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

129

 

Head of Personnel Office

 

Özlük Daire Başkanı

130

 

Head of Registar Office

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

131

 

Head of the Administrative & Financial Affairs

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

132

 

Head of University Library

 

Kütüphane ve Dökümantasyon Dai. Bşk.

133

 

Health and Counseling Center

 

Sağlık ve Danışmanlık Merkezi

134

 

Health and Counseling Services

 

Sağlık ve Danışmanlık Servisi

135

 

History

 

Tarihçe

136

 

Information Systems

 

Bilgi İşlem Sistemleri

137

 

Infrastructure

 

Altyapı

138

 

Institute of Energy

 

Enerji Enstitüsü

139

 

Institute of Informatics

 

Bilişim Enstitüsü

140

 

Institute of Science and Technology

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

141

 

Institute of Social Sciences

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

142

 

Instructions for Double Major Undergraduate Programs

 

Lisans Programlarında Çift Anadal Kuralları

143

 

Instrument Manufacturing

 

Çalgı Yapımı

144

 

Instrument Training

 

Çalgı Eğitimi

145

 

İstanbul Technical University (İ.T.Ü.)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.)

146

 

Junior

 

Üçüncü Sınıf Öğrencisi

147

 

Laboratories

 

Laboratuarlar

148

 

Library

 

Kütüphane

149

 

Living Expenses

 

Yaşam Giderleri

150

 

Location

 

Yerleşim

151

 

M.Sc. Master of Science

 

Yüksek Lisans Derecesi

152

 

Maritime Faculty

 

Denizcilik Fakültesi

153

 

Members of the University Administrative Committee

 

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

154

 

Members of the University Senate

 

Üniversite Senatosu Üyeleri

155

 

Mission

 

Misyon (Uzgörev)

156

 

Multimedia Center

 

Çoğul Ortam Merkezi

157

 

Municipal Buses

 

Belediye Otobüsleri

158

 

Musicology

 

Müzikoloji

159

 

Object and Content

 

Konular ve İçerik

160

 

Online Databases

 

Süreç içi veritabanı

161

 

Open Discussions

 

Açık Toplantılar

162

 

Organized Panels

 

Planlanmış Paneller

163

 

Other Expenses

 

Diğer Harcamalar

164

 

Period of Study

 

Çalışma Dönemi

165

 

Period of Study and Course Load for Master’s Program with ......

 

.... Yüksek Lisans Programı için Çalışma Periyodu ve Ders Yükü

166

 

Ph.D. Doctor of Philosophy

 

Doktora Derecesi

167

 

Prerequisite Courses

 

Önkoşullu Dersler

168

 

Rector

 

Rektör

169

 

Registar Office

 

Öğrenci İşleri

170

 

Repeating Courses

 

Dersi tekrar alma

171

 

Research

 

Araştırma

172

 

Research Activities

 

Araştırma Etkinlikleri

173

 

Research Center

 

Araştırma Merkezi

174

 

Scheduled Bus Services

 

Tarifeli Otobüs Servisi

175

 

Scholarships

 

Burslar

176

 

School of Foreign Languages

 

Yabancı Diller Okulu

177

 

Scientific Activities

 

Bilimsel Etkinlikler

178

 

Senior

 

Dördüncü Sınıf Öğrencisi

179

 

Shopping

 

Alışveriş

180

 

Software Development Center

 

Yazılım Geliştirme Merkezi

181

 

Sophomore

 

İkinci Sınıf Öğrencisi

182

 

Sports Activities

 

Spor Etkinlikleri

183

 

Spring Semester

 

Bahar Dönemi

184

 

Student Assistantship

 

Öğrenci Asistanlık

185

 

Student Selection and Placement Center (ÖSYM)

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖYSM)

186

 

Subjects and Content

 

Konular ve İçerik

187

 

Successful Students

 

Başarılı Öğrenciler

188

 

Summer School

 

Yaz Okulu

189

 

Table of Contents

 

İçindekiler

190

 

Telephone Central

 

Telefon Santralı

191

 

The Faculty

 

Fakülte

192

 

The Higher Education Council

 

Yüksek Öğretim Kurumu

193

 

The Student Placement Examination (ÖYS)

 

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS)

194

 

The Student Selection Examination (ÖSS)

 

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)

195

 

The University Administrative Board

 

Üniversite Yönetim Kadrosu

196

 

The University Administrative Committee

 

Üniversite Yönetim Kurulu

197

 

The University Senate

 

Üniversite Senatosu

198

 

Total Credit Hour(s)

 

Toplam Kredi Saat(ler)

199

 

Transportation Service

 

Ulaşım Servisi

200

 

Tuition Fee

 

Öğrenci Katkı Payı

201

 

Turkish Folk Dances

 

Türk Halk Oyunları

202

 

Turkish Music Conservatory

 

Türk Müziği Konservatuarı

203

 

University Calendar

 

Üniversite Takvimi

204

 

Unsatisfactory Academic Record

 

Yetersiz akademik geçmiş

205

 

Unsuccessful Students in Their Final Semesters

 

Son Yarıyılında Başarısız Öğrenciler

206

 

Vice Rector

 

Rektör Yardımcısı

207

 

Vision

 

Vizyon (Ülkü)

208

 

Vocal Training

 

Ses Eğitimi

209

 

Vocational School

 

Meslek Yüksekokulu

210

 

Web

 

Web

211

 

Withdrawal

 

Dersten Çekilme

212

 

Workshops

 

Çalıştaylar